Mediatheek

In de mediatheek ben je welkom om boeken en andere materialen te lenen, de catalogus te raadplegen, informatie te vragen over de collectie en de mediatheek, kopieerapparaat/ printer te gebruiken enz. De mediatheek is ook de plek van het meldpunt voor leerlingen (t)vwo en havo, leerjaar 2 t/m 5 en 6. Hier meld je je ziek, haal je een verlofbriefje en meer. 
> Lees meer over het Meldpunt

De openingstijden van de mediatheek zijn tijdens iedere schooldag van 8.30 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Regels in de mediatheek

 • Bij binnenkomst in de mediatheek geef je je schoolpas af aan de balie.
 • De mediatheek wordt alleen gebruikt voor studiedoeleinden.
 • Het dient in de mediatheek rustig te zijn.
 • Er mogen geen etenswaren, drank of snoep worden meegenomen in de mediatheek.
 • Tassen blijven buiten.
 • Het gebruik van geluidsapparaten en mobiele telefoon is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van het mediatheekpersoneel dienen opgevolgd te worden.
   

Leerlingen die zich niet aan de regels houden, kan de toegang tot de Mediatheek worden geweigerd. 

Uitleenregels

 • Leerlingen kunnen alleen materialen uit de mediatheek lenen na inlevering van hun schoolpas.
 • Het is verboden de schoolpas van een ander te gebruiken.
 • Geleende materialen mogen niet door leerlingen onderling doorgegeven worden. Iedere leerling is verantwoordelijk voor de eigen schoolpas en voor alle materialen die met zijn/haar schoolpas worden geleend.
 • Beschadigde en versleten schoolpassen zijn niet geldig, dus wees zuinig op je pas.
  Bij verlies van de schoolpas kun je in de mediatheek een vervangende pas kopen.
 • Boeken worden voor een periode van vier weken uitgeleend.
  Er mag twee maal verlengd worden, tenzij het boek is gereserveerd.
  Films worden voor een week uitgeleend.
 • De boete voor te  laat inleveren is € 0,10 per item per dag. Deze boete moet bij het inleveren van het boek betaald worden.
 • Verloren geraakte of door onzorgvuldig gebruik beschadigde boeken moeten worden vergoed.
 • Herinneringsbrieven voor te laat ingeleverde boeken worden gestuurd naar je Elde e-mailadres.
 • Alle betalingen in de mediatheek (boete, opwaarderen printtegoed, nieuwe schoolpas etc.) dienen te worden voldaan met de Cashless-betaalpas of pinpas.
 • Contant betalen is niet mogelijk.

Tip: maak een link van je Eldemail naar je persoonlijke e-mailadres. De Mediatheek kan je hierbij helpen.

Uitleg mediatheekgebruik

 • In de mediatheek vind je leesboeken voor Nederlands, Duits, Engels, Frans,
 • De Nederlandse leesboeken zijn verdeeld in drie categorieën:

NEDE: bovenbouw havo/vwo
JEUG : onderbouw
YA     : 3de klas: (YA=Young Adult).

 • De buitenlandse leesboeken zijn verdeeld in de volgende categorieën.
  DUIT:  Duitse boeken
  ENGE: Engelse boeken onderbouw
            + bovenbouw
  FRAN: Franse boeken onderbouw
            + bovenbouw.
 • Alle leesboeken staan op alfabetische volgorde van de achternaam van de schrijver.
 • De informatieboeken staan op nummervolgorde. Dit nummer is een codenummer voor het onderwerp waar het boek over gaat.
   

Catalogus

 • In de mediatheek-catalogus kun je informatie vinden over de collectie
 • De catalogus staat op het schoolnetwerk en je kunt hem vinden via de tegel
  Elde verkenner → algemeen → mediatheekcatalogus.
 • In de mediatheek is de computer links bij het begin van de boekenkasten altijd beschikbaar om in de catalogus te zoeken.
 • Je kunt zoeken op naam van een auteur, op titel, op onderwerp en er zijn nog veel meer zoekmogelijkheden.

 

 

 

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS